Materialattvinning

Materialattvinning er utnytting av avfallet slik at materialet vert halde i hevd i nokon mon. Eit døme er produksjon av skrivepapir frå innsamla returpapir.