Sertifikater og obligasjoner

Sertifikater og obligasjoner med løpetid opp til to år som eies av pengeholdende sektor.