Gjenkjøpsavtaler

Gjenkjøpsavtaler utstedt av banker og kredittforetak som eies av pengeholdende sektor unntatt oppgjørssentraler.