Andre innskudd

Andre innskudd består av innskudd med oppsigelsestid kortere enn tre måneder eller bindingstid kortere enn to år, som ikke har et bestemt formål. Ikke alle typer innskudd er likvide nok til å inngå i pengemengdebegrepet. BSU, depositumskonti og liknende er eksempler på innskudd som ikke inngår i pengemengden.