Pengemengdeveksten

Vekst de siste tolv måneder, justert for valutakurssvingninger og strukturelle brudd.