Fag- og forskingsbibliotek

Talet på fag- og forskingsbibliotek refererer seg til talet på administrative einingar. Nasjonalbiblioteket er ikkje med i tala.