Median kjøpesum

Kjøpesummen der det er like mange fritidsbustader som kostar meir som det er som kostar mindre.