Lang høyere utdanning

Lang høyere utdanning inkluderer grader fra universitets- og høgskolenivå med en varighet på mer enn 4 år.