husholdning med inntekter under gjennomsnittet

Personer i husholdninger med inntekter under median husholdningsinntekt. Inntekt etter skatt justert for husholdningsstørrelse. Se «Hvordan er hovedaktivitet, husholdningstype osv. definert?» for mer informasjon.