ansatte

Sysselsatte som arbeider for en arbeidsgiver. Selvstendig næringsdrivende og familiemedlemmer uten fast avtalt lønn, på gårdsbruk, i forretning og i familiebedrift ellers, regnes ikke som ansatte.