Treårs glidende gjennomsnitt

Treårs glidende gjennomsnitt: Et tre års glidende gjennomsnitt betyr at statistikken for 2016 egentlig utgjør et gjennomsnitt av de tre årene 2014-16, for 2015 vil det være snitt av 2013-15 osv. Siden fornyelsen av ledningsnettet varierer så mye fra år til år, vil dette gi et mer sammenlignbart bilde enn bare å se på ett enkelt år separat.