Avløpsledninger

Det finnes tre ulike hovedgrupper avløpsledninger:

(1) fellesledninger til både spillvann og overvann

(2) separate spillvannsledninger

(3) separate overvannsledninger

Det som i artikkelen omtales som kommunale spillvannsledninger, omfatter kun de to første kategoriene, mens separate overvannsledninger kommer i tillegg. Private stikkledninger er ikke inkludert.