Tre års glidende gjennomsnitt

Et tre års glidende gjennomsnitt betyr at statistikken for 2017 egentlig utgjør et gjennomsnitt av de tre årene 2015-17, for 2016 vil det være snitt av 2014-16 osv. Siden fornyelsen av ledningsnettet varierer så mye fra år til år, vil dette gi et mer sammenlignbart bilde enn kun å se på et enkelt år separat