Spillvannsnettet

Spillvannsnettet inkluderer b├ąde separate spillvannsledninger og eventuelt fellessystem (ledninger som inneholder en blanding av spillvann og overvann).