Helsestasjons- og skulehelsetenesta

Helsestasjons- og skulehelsetenesta skal bidra til eit heilskapleg helsefremjande og førebyggande arbeid for barn og ungdom 0-20 år og for gravide som går til kontroll ved helsestasjon. Det helsefremjande og førebyggjande arbeidet i helsestasjons- og skulehelsetenesta er forskriftsfest.