Små kommunar

Små kommunar er her definert som alle kommunar med færre enn 5 000 innbyggjarar.