Svært høy tillit til medmennesker

Svarer 8 eller høyere på en skala fra 0-10, der 0 betyr at man ikke kan være for forsiktig når en har med andre å gjøre, mens 10 betyr at folk flest er til å stole på.