Landbakgrunn

Landbakgrunn er for innvandrere eget fødeland. For norskfødte med innvandrerforeldre er dette foreldrenes fødeland.