Særskilt norskopplæring

Særskilt norskopplæring er tilleggsopplæring i norsk eller opplæring i faget norsk som andre språk for elever fra språklige minoriteter for at de skal få tilstrekkelige ferdigheter til å kunne følge skolens ordinære undervisningsopplegg.