Tilrettelagt opplæring

Tilrettelagt opplæring er opplæring som gis når kommunen ikke kan skaffe kompetent morsmålspersonale.