Tospråklig fagopplæring

Tospråklig fagopplæring er opplæring der morsmålet til eleven blir brukt i opplæring.