Minoritetsspråklig

Barn som har et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk eller engelsk, og hvor også begge foreldrene til barnet har et annet morsmål enn disse språkene.