bor i en husholdning med lav inntekt

Personer i husholdninger med de 25 prosent laveste inntektene. Inntekt etter skatt justert for husholdningsstørrelse. Se «Hvordan er hovedaktivitet, husholdningstype osv. definert?» for mer informasjon.