Årsverk

Avtalte årsverk ekskludert lange fravær er avtalte årsverk minus lange fravær. Ved lange fravær vil bare eventuell vikar telles med. Avtalte årsverk korrigert for lange fravær gir slik et bedre bilde av ressursinnsatsen i tjenesten enn avtalte årsverk.