Spesialisthelsetjenesten

Spesialisthelsetjenesten omfatter helsetjenesten staten har et «sørge for»-ansvar for. Dette gjelder både offentlige og private sykehus, psykisk helsevern, spesialisert rusbehandling, ambulansetjeneste og avtalespesialister. Statistikken omfatter regnskapsdata, personelldata og tjenestedata.