Samlet grunnlag for arbeidsgiveravgift

Summen av alle arbeidsgiveravgiftspliktige ytelser. Grunnlag for hvor mye arbeidsgiveravgift arbeidsgiveren skal betale. Det skal beregnes arbeidsgiveravgift av alle kontantytelser, ulike naturalytelser og enkelte pensjonsforpliktelser.