Inntekt

Inntekt etter skatt per forbruksenhet. Se «Hvordan er hovedaktivitet, husholdningstype osv. definert?» for mer informasjon.