Avgiftsnivået på alkoholholdige drikkevarer

Det er avgift på all alkoholholdig drikke over 0,7 volumprosent alkohol, som blir innført til Norge eller produsert i Norge. Alkoholavgiften er inndelt i tre grupper; brennevin, øl og vin. Alkoholholdig drikk til og med 4,7 prosent vil ha større avgift jo høyere alkoholprosenten er. Avgiften er også satt med tanke på å redusere alkoholforbruket, slik at vi får færre helsemessige og sosiale problemer hvor alkohol er en direkte årsak.