Varer og tjenester til konsum i husholdningene

Prisnivåene som beskrives i denne artikkelen, er knyttet til nasjonalregnskapsbegrepet Konsum i husholdninger, som inkluderer alt forbruk av varer og tjenester som husholdninger står for. Unntak er varer og tjenester som konsumeres av private husholdninger, men som er finansiert av det offentlige - slik som for eksempel utdanning og helsetjenester. Husleie er inkludert, men ikke kjøp av bolig.