Skatt til staten

Skatt til staten er ordinær statsskatt, fellesskatt og skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar.