Giftarmålsrate

Førstegongsvigde per 1 000 av middelfolkemengde av ikkje tidlegare gifte.