Markedsinnovasjon

En markedsinnovasjon er gjennomføring av et nytt markedsføringskonsept eller en ny markedsstrategi som skiller seg vesentlig fra foretakets tidligere metoder. Dette krever vesentlige endringer i visuell design eller innpakning, produktplassering, markedsføring eller prissetting.