Innenriks sjøfart

Innenriks sjøfart består av foretak i tre næringsundergrupper: ‘innenlandske kystruter med passasjerer’, ‘innenriks sjøfart med gods’ og ‘kysttrafikk ellers med passasjerer’.