Bunkerskostnader

Kostnader ved kjøp av drivstoff til skipet. Påfylling av bunkersolje kalles bunkring. Inkluderer kostnader fra poolvirksomhet.