Sum bruttofrakter

Totalt opptjente bruttofrakter ved reisekontrakter, volumkontrakter, linjefrakt, bareboat utleie eller tidsfrakter. Inkluderer også inntekter fra poolvirksomhet.