Utenriks sjøfart

Utenriks sjøfart består av foretak i fire næringsundergrupper: ‘utenriks sjøfart med passasjerer’, ‘utenriks sjøfart med gods’, ‘slepebåter’, og ‘forsyning/andre sjøtransporttjenester for offshore’.