prosentdelen ledige stillingar

Talet på ledige stillingar i prosent av talet på stillingar i alt, det vil seie summen av arbeidstakarforhald og ledige stillingar