Netto vekst

Endring i boligbestand fra et tidspunkt til et annet kalles netto vekst. Netto vekst er sum av nye boliger ved nybygging eller ombygging, og avgang av boliger som følge av rivning, brann med mer.