Oppnådd studie- eller yrkeskompetanse i løpet av fem år

Elever som har fått vitnemål eller fag-/svennebrev i løpet av de fem første årene etter de begynte i videregående opplæring for første gang. Elever som har oppnådd grunnkompetanse inngår ikke i disse tallene.Elever som har fått vitnemål eller fag-/svennebrev i løpet av de fem første årene etter de begynte i videregående opplæring for første gang.