Bearbeidingsverdi til faktorpriser

Med bearbeidingsverdi menes produksjonsverdi fratrukket kjøp av varer og tjenester (for andre varer og tjenester enn de som er kjøpt direkte for videresalg), korrigert for tilskudd og avgifter. Begrepet verdiskapning er lik bearbeidingsverdi i strukturstatistikkene.