Driftsmargin

Driftsmargin i prosent er driftsinntekter minus driftskostnader regnet i prosent av driftsinntektene. Den viser driftsvirksomhetens lønnsomhet før finansielle poster og skatt.