Den øvrige befolkningen

Den øvrige befolkningen omfatter alle andre personer som ikke tilhører gruppen innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.