Tidliginnvandrede

Tidliginnvandrede brukes i denne artikkelen om personer som har innvandret før fylte seks år.