Oppvarming i husholdninger og næringsbygg

Omfatter stasjonær forbrenning i primærnæringene, bygge- og anleggsvirksomhet, tjenesteytende næringer og husholdninger.