HFK

Gruppe stoffer som består av hydrogen, karbon og fluor. Oppvarmingseffekten angis som GWP-verdi (Global Warming Potential) og sier noe om hvor sterke drivhusgasser de er. Den mest brukte gassen i Norge er HFK-134a, med en GWP-verdi på 1 430. Den er altså 1 430 ganger sterkere enn CO2. Andre eksempler er HFK-152a med GWP-verdi 124 og HFK-23 med GWP-verdi 14 800.