Yrke

Yrkesinndelingen følger den 2-sifrede yrkesinndelingen brukt i Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø.