Eurostat

Eurostat er EUs statistikkbyrå og har som hovedoppgave å sammenstille og levere europeisk statistikk.