Gjeldsverdipapirer

Fellesbetegnelse for obligasjoner og sertifikater.