Jobbrelatert sykefravær

Personer som oppgir å ha hatt sammenhengende sykefravær på mer enn 14 dager i løpet av siste 12 mnd som helt eller delvis skyldes jobben.