Kredittinstitusjoner

Omfatter her bÄde innenlandske og utenlandske banker, kreditt- og finansieringsforetak, statlige lÄneinstitutter med videre, sentralbanker og multilaterale utviklingsbanker.